Consells

PACIENTS ESPECIALS

PACIENTS ESPECIALS

En l'odontologia, s'anomena pacients especials a aquells que a causa de discapacitats físiques o psicològiques, malalties o el tractament que reben, necessiten unes cures bucals específics. Aquests pacients presenten determinades…
¿ODONTOLOGIA ESPORTIVA?

¿ODONTOLOGIA ESPORTIVA?

Segur que molts de vosaltres ha escoltat molt poc o gens sobre l'odontologia esportiva, però la veritat, és que en altres països la figura de l'odontòleg, és una peça clau…